uleImportant InstructionsR Pb Forests >> Drivers
ਟੈੰਡਰ
  • ਐਮ.ਸੀ.ਜੂਲੌਜੀਕਲ ਪਾਰਕ, ਛਤਬੀਡ਼ ਚਿਡਿਆਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈੰਡਰ ।
   
  • ਐਮ.ਸੀ.ਜੂਲੌਜੀਕਲ ਪਾਰਕ, ਛਤਬੀਡ਼ ਚਿਡਿਆਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈੰਡਰ ।
   
  • ਵਾਈਲਜਲਾਈਫ ਸੈੰਕਚੁਰੀ ਵਿਚ ਮੈਟਿਰਿਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਿਡਰਾਂ ਵੱਲੋ ਥੋਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈੰਡਰ ਨੋਟਿਸ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
 
  • ਕੰਮਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 68, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ  ਸਾਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਟੈੰਡਰ ।
 

  • ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ “ਐਮ.ਸੀ. ਜੋਲੀਜਿਕਲ ਪਾਰਕ, ਛਤਬੀਡ਼ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ (ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟ) ਰਾਹੀ ਵਿਜ਼ੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ।”
 
  • ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰ੍ਰਿਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨਟੇਨੈੰਸ ਲਈ ਟੈੰਡਰ ।
 
  • ਸੈਕਟਰ 68 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ।